❤ ....aQ saYanG QamOO.... ❤

Friday, June 11, 2010

FRIENDS ! ❤

•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.
❤A ŦƦιεπδ ι$ lικε α ŦløωεƦ,
❤α Ʀø$ε tø βε εχαct,
❤OƦ ʍαψβε lικε α βƦαπδ πεω ĝαtε
❤thαt πευεƦ cøʍε$ uπlαtchεδ.
❤A ŦƦιεπδ ι$ lικε απ øωl,
❤βøth βεαutιŦul απδ ωι$ε.
❤OƦ ρεƦhαρ$ α ŦƦιεπδ ι$ lικε α ĝhø$t,
❤ωhø$ε $ριƦιt πευεƦ διε$.
❤A ŦƦιεπδ ι$ lικε α hεαƦt thαt ĝøε$
❤$tƦøπĝ uπtιl thε επδ.
❤WhεƦε ωøulδ ωε βε ιπ thι$ ωøƦlδ
❤ιŦ ωε διδπ't hαυε α ŦƦιεπδ. ❤❤❤
•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.•.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•.